Kişisel Veri Açık Rıza Metni

SRA Bilgi Teknolojileri Tic. Ltd. Şti. tarafından açıklanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin aydınlatma metninin tamamını okudum, anladım ve SRA Bilgi Teknolojileri Tic. Ltd. Şti’nin Kişisel Verilerimi aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda bilgilendirildim.

Bu kapsamda Kişisel Verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak www.atlantistablo.com tarafından, gerekli bilgilerin yasalar gereğince muhafazası, SRA Bilgi Teknolojileri Tic. Ltd. Şti’nin insan kaynakları politikalarının en iyi şekilde planlanması ve uygulanması; Müşterilerine ürün/ hizmet sunması, sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerinin talep, ihtiyaç, kullanım alışkanlığı ve isteklerine göre özel hale getirilerek önerilmesi; tedarikçi ya da üreticilerden ürün ve/veya hizmet tedariki sağlaması ve/veya bu konuda sözleşmeli ya da sözleşmesiz ticari ilişkilerin kurulması ve ifa edilmesi, ilgili belgeleri imzalayan tarafların tespiti ve kontrolü, bunlar kapsamında gerçekleştirilecek her türlü başvuru, iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerin tespiti için kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgileri kaydetmek, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlenmesi gibi amaçların gerçekleştirilmesi için her türlü kanallar aracılığıyla Aydınlatma Metni’nde yer alan bilgiler ışığında işlenmesine ve kanuni ya da hizmete ve/veya iş ilişkisine bağlı fiili gereklilikler halinde Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişiler ile paylaşılmasına konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak, açık rızamla onay veriyorum.